i.v.m. Coronavirus geplande concerten afgelast.

Posted: 15 maart 2020

Zoals jullie allemaal weten, wordt ook Nederland geteisterd door het Corona-virus.

Gezien de maatregelen die vanuit de overheid en RIVM zijn genomen, heeft het bestuur van Col Canto ook een aantal maatregelen moeten nemen. Zeker ook gezien het feit dat een aantal mensen in de koren en/of hun partners in een risicogroep vallen.

Het bestuur heeft besloten om alle activiteiten, waaronder de repetities, tot tenminste 3 april op te schorten.

De geplande concerten van het Dameskoor en Early Birds gaan niet door.

Daarnaast zullen ook de repetities en de uitvoering van het Requiem van Verdi door het Projectkoor niet doorgaan; we hebben hier te maken met een groot koor en orkest (meer dan 100 deelnemers). Gelet op de maatregelen van de overheid is dat op dit moment verboden.

De uitvoering hiervan zal doorgeschoven worden naar het volgend jaar.

Wij hopen dat u begrijpt dat het bestuur deze moeilijke beslissing heeft moeten nemen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Col Canto

Namens het bestuur,

Peter van der Schoot

Voorzitter