Interview met het bestuur, Peter, Ton, Wim, Mirjam en Trees

Posted: 26 april 2022

Het huidige bestuur is zo’n drie jaar geleden ontstaan. Bestuurslid Wim was al langer van de partij. ‘Bij het toenmalige bestuur ging ieder zijn eigen weg en bleef ik alleen over. Dan ben ik te eigenwijs om te zeggen: ik stop er ook mee. Toen ik hulp vroeg, kwamen de anderen erbij.’, vertelt hij. Voorzitter Peter sluit zich daarbij aan: ‘Het ging niet goed met de stichting, er waren financiële problemen. Met mijn zakelijke achtergrond vond ik, dat ik bijna verplicht was aan Wim, om in het bestuur te stappen. Er werd nogal wat gevraagd! Ik wilde een goede secretaresse en benaderde Mirjam. Als zij er niet in zou stappen, deed ik het ook niet.’ Mirjam knikt, ze zag een mogelijkheid om een nieuwe start met de stichting  te maken en wilde daar graag bij helpen. Penningmeester Ton vond het een geweldige uitdaging: ‘Het was een hectische tijd om de stichting weer financieel gezond te maken, maar we zagen telkens een lichtpuntje. Daar konden we energie uit putten en dat heeft ons gebracht waar we nu zijn.’ Een jaar geleden werd Trees gevraagd het vijfde bestuurslid te worden: ‘Ik was coördinator van Multiple Voices toen ik werd gevraagd de organisatie van evenementen en de promotie van de stichting op me te nemen. Daar zag ik wel een uitdaging in!’ Peter vult haar aan, ‘Die vraag kwam natuurlijk niet zomaar. Vrijwel alle koren hebben leden verloren tijdens de corona-periode. Dus willen we reclame maken om nieuwe leden te werven.’
Het huidige bestuur is een goed team. Peter: ‘We zitten hier op vrijwillige basis en hebben niet allemaal een bestuursachtergrond, maar iedereen is betrokken en daar heb ik enorme waardering voor. We wilden nieuw leven blazen in de stichting. En dat is gelukt!’, vertelt hij trots.
Op de vraag waar ze van dromen, reageert iedereen enthousiast. ‘Een groot koor waar we een geweldig concert mee kunnen geven, samen met een orkest! En een tripje naar het buitenland.’, zegt Mirjam met twinkelende ogen. Trees: ‘Ik zou meer willen optreden, wellicht samen met een artiest!’. ‘Een popkoor met jongeren lijkt mij leuk.’, vult Wim aan. Ton sluit af: ‘En natuurlijk een financieel gezonde organisatie, zonder dat we subsidie hoeven vragen.’

Voor meer informatie over de Stichting: info@stichtingcolcanto.nl