Optredens op de Floriade en het Uitfestival

Posted: 2 oktober 2022

Na de zomervakantie zijn de beide koren weer begonnen met de repetitieavonden. We hadden drie
weken de tijd om een optreden op de Floriade en het Uitfestival voor te bereiden. Multiple Voice en
Col Canto Klassiek repeteerden hiervoor samen. Onder de inspirerende leiding van onze dirigent
Mark Walter werd een programma ingestudeerd met een mooie combinatie van moderne en
klassieke nummers.
Op 21 september traden we op de Floriade op. Het podium was er mooi en ruim en voor de
geluidstechniek werd prima door de technici van de Floriade gezorgd. Het was prachtig weer en het
publiek was in een behoorlijk aantal aanwezig. Hier en daar stond men zelfs opnames te maken van
ons optreden. Aan het applaus tussen de nummers te horen was men behoorlijk enthousiast. Het
programma werd in de anderhalf uur die we ter beschikking hadden, tweemaal uitgevoerd.
Op 24 september was het optreden op het Uitfestival voor, voornamelijk, winkelend publiek. Hoewel
de sfeer hier heel anders was dan op de Floriade, waar de mensen echt voor ons optreden kwamen,
kwam het geluid prima over (volgens een kleine enquête, die we onder toeschouwers hebben
gehouden). Omdat voor ons optreden maar een half uur was ingeruimd, hebben we een verkort
programma uitgevoerd.
Wilt u ook bij ons zingen? Neem contact met ons op voor het bijwonen en luisteren of meezingen op
een repetitie. We zijn blij met versterking voor onze koren.